Επικοινωνία

Πέρα από τα Σύνορα,

25 Μιλτιάδου 15351, Παλλήνη Αττικής,

τ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131

e-mail: info@beyondtheborders.gr